Adatvédelmi Irányelvek

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓAz Barocco Chocolates Kft. a weboldalunkon keresztül rögzített személyes adatokra vonatkozóan a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.
1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
Az Adatkezelő az Barocco Chocolates Kft. (székhelye: 1116 Budapest, Abádi tér 3. ; adószám: 25547696-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-281517).
Az Barocco Chocolates Kft. nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, mely alapján a jogszabály szükségessé tenné Adatvédelmi Tisztviselő kinevezését. Az adatvédelemmel kapcsolatos elkötelezettségünk jeleként ugyanakkor Adatvédelmi Felelőst foglalkoztatunk – lásd jelen Tájékoztató 6 pontja.
2. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja
Az adatkezelés elsődleges jogalapja a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése. Továbbá, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében is szükséges az adatok kezelése.
Amennyiben ezen adatok nem kerülnek megadásra, úgy a webáruházon keresztül beérkezett megrendeléseket nem áll módunkban teljesíteni.
Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, egyes szolgáltatások használatához való jogosultság, felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése.
3. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama
A kezelt személyes adatok a regisztráció során megadott név, email cím, illetve telefonszám.
Az adatkezelés időtartama az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. A vásárlást követő visszavonás alapján a személyes adatokat a hatályos számviteli, illetve adózási törvényeknek megfelelően kezeljük.
Az adatkezelés a regisztrációval veszi kezdetét. Az Ön által önkéntesen magadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, esetén. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a törlés nem érinti a törlés előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.
4. A személyes adatok címzettjei
A megadott adatokhoz az Barocco Chocolates Kft. alkalmazottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.
A személyes adatokat megkeresés, illetve törvényi előírás alapján (100.000 forintot általános forgalmi adó tartalmat meghaladó számlák esetén online számlaadat - szolgáltatás kerül megküldésre) esetén hatóság részére kerülnek továbbításra.

A jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében a személyes adatai könyvelést, bérszámfejtést végző harmadik felek részére kerülnek továbbításra, egyéb harmadik személy részére nem továbbítjuk személyes adatait. Továbbá, a rendelés kiszállítást külső partner végzi, számára kizárólag a kapcsolattartáshoz szükséges adatok kerülnek átadásra.
Weboldalunkon automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat. Az oldalon a Google Analytics, illetve az Adwords nevű szoftver kerül alkalmazásra, ám ezek alapján mindössze általános jellegű, statisztikai adatok kerülnek kimutatásra, egyéni azonosítás nem lehetséges.
A weboldal üzemeltetésével és a szerverszolgáltatás biztosításával kapcsolatban külső szakértő került megbízásra, aki az adatokat kizárólag az Barocco Chocolates Kft. érdekében és az általa meghatározottnak megfelelően dolgozza fel.
5. Az Ön jogai
5.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Barocco Chocolates Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
5.2. Ön bármikor jogosult kérni az Barocco Chocolates Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
5.3. Ön bármikor jogosult kérni az Barocco Chocolates Kft.-től, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más Adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.
5.4. Ön bármikor jogosult kérni az Barocco Chocolates Kft.-től, hogy korlátozza az Ön adatainak kezelését. Az adatkezelés korlátozása esetén az Barocco Chocolates Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
- az Barocco Chocolates Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli
Az Barocco Chocolates Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
5.5. Ön bármikor jogosult kérni az Barocco Chocolates Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. Az Barocco Chocolates Kft. törli az Ön személyes adatait, ha
- az Barocco Chocolates Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
- a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
- az Barocco Chocolates Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.
Az Barocco Chocolates Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
6. Panaszkezelés
6.1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az Barocco Chocolates Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:
- személyesen a székhelyünkön: 1116 Budapest, Abádi tér 3.
- e-mail cím: info@baroccochocolates.eu (a levél tárgyában kérjük adják meg, hogy „Adatkezelés”)
- telefonszám: +36 30 7731 330
6.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:
Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
6.3. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.
Az Barocco Chocolates Kft. tájékoztatását tudomásul veszem.

A cookie-król

A cookie (magyarul egyre gyakrabban sütiként is emlegetik) olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Webshopunk azért használ cookie-kat, hogy egyszerűbbé és kellemesebbé tegye látogatásait. Nem használjuk a cookie-kat személyes információk tárolására és arra sem, hogy ilyen információkat adjunk ki egy harmadik félnek.
Kétféle cookie létezik; állandó és átmeneti (session cookie). Az állandó cookie-k fájlként tárolódnak számítógépén vagy mobil eszközén legfeljebb 12 hónapra. Az átmeneti cookie-k átmeneti időre tárolódnak és eltűnnek, ha bezárja böngészőjét.
Az állandó cookie-kat arra használjuk, hogy megjegyezzük országválasztását és egyéb információit.
Átmeneti cookie-kat akkor használunk, amikor Ön elindítja a termékszűrő funkciót, illetve amikor ellenőrizzük, hogy Ön bejelentkezett-e.
A cookie-kat könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével.